Strona GłównaOfertaKontaktAktualności
Instalacje teletechniczne i elektryczne.

Odpowiedź na Twoje potrzeby
Sygnalizacja pożaru i oddymianie
Kontrola dostępu i sygnalizacja włamania
Telewizja przemysłowa
Instalacje elektryczne
ELTER
ul. Wysockiego 30A
96-313 Jaktorów-Kolonia
tel: 602257109
e-mail: elterkd@interia.pl

·      Systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu prac:

Ich zastosowanie to kontrola przejść wewnątrz obiektów, bram wjazdowych, zapór             garażowych i parkingowych.

Do identyfikacji mogą być wykorzystywane karty z paskiem magnetycznym, karty zbliżeniowe, pastylki dotykowe, odcisk palca (biometria).

            W przypadku kart magnetycznych identyfikacja odbywa się poprzez przeciągnięcie karty przez szczelinę w czytniku. W przypadku kart zbliżeniowych identyfikacja             odbywa się poprzez zbliżenie karty do czytnika na odległość od 6 do 90 cm, jest to o tyle wygodne, iż nie angażuje rąk, karta może znajdować się w kieszeni lub być przypięta do ubrania. Tego typu karty są najczęściej wykorzystywane do identyfikacji             pojazdów , gdzie karta identyfikacyjna jest zamontowana w podwoziu pojazdu, identyfikacja odbywa się automatycznie po przejechaniu pojazdu przez wyznaczoną strefę.

            Kolejnym rodzajem identyfikatorów są pastylki dotykowe. Identyfikacja odbywa się poprzez włożenie pastylki (w postaci breloczka) do gniazda umieszczonego przed             chronionym przejściem.

            Systemy biometryczne umożliwiają identyfikację osób na podstawie ich odcisku palca (linii papilarnych)

            Systemy kontroli dostępu mogą być również wykorzystywane do rejestracji czasu   pracy czy też rejestracji czasu przebywania osób w wyznaczonym obszarze i często             współpracują z systemami sygnalizacji włamania i napadu oraz  telewizji przemysłowej.

            Karty identyfikacyjne mogą także pełnić rolę identyfikatorów z danymi posiadacza oraz zdjęciem.

Oferujemy instalacje, kompletację urządzeń i materiałów, uruchomienie, szkolenie przedstawicieli Użytkownika.

Oferty staramy się wykonywać wariantowo tak aby dostosować je do potrzeb Klienta pod względem cenowym oraz funkcjonalnym.

Zajmujemy się konserwacją i utrzymaniem w stanie sprawności systemów.

Realizujemy stałe, okresowe lub jednorazowe zlecenia w tym zakresie.
 
 

Systemy sygnalizacji włamania i napadu:

 

            Dzielą się zasadniczo na dwie grupy, zewnętrzne i wewnętrzne.

Systemy zewnętrzne umożliwiają wczesne wykrywanie prób przedostania się na chroniony obszar  osób do tego nieupoważnionych. W tego typu systemach najczęściej stosuje się bariery podczerwieni aktywnej, pole magnetyczne, czujniki światłowodowe. Strefa chroniona najczęściej jest zlokalizowana wzdłuż ogrodzenia - ochrona obwodowa, dla każdego obiektu wybiera się jednak indywidualne rozwiązania. Z systemami ochrony zewnętrznej najczęściej współpracują systemy telewizji przemysłowej w celu prawidłowej identyfikacji stanów alarmowych.

           Systemy wewnętrzne są montowane wewnątrz chronionych

            obiektów.

           Umożliwiają ochronę  obiektów lub ich fragmentów,       często współpracują z systemami kontroli dostępu i telewizji przemysłowej.

Tego typu systemy mogą pracować całkowicie niezależnie, mogą być też nadzorowane przez pracowników ochrony. Umożliwiają podział chronionego obiektu na strefy i niezależną obsługę każdej z nich. Wszystkie zdarzenia są przechowywane w pamięci systemu i przeglądane lokalnie lub zdalnie przez administratora systemu oraz drukowane - możliwości są uzależnione od wielkości systemu. W             dużych obiektach wizualizacja stanu systemu może być przeprowadzana na tablicach synoptycznych lub ekranie komputera . Próba wtargnięcia do chronionego obiektu może być sygnalizowana lokalnie np. pracownikom             ochrony, zdalnie do centrum dozoru np. z interwencją służb patrolowych lub (i) z powiadomieniem Policji i wyznaczonych osób (służb).

Oferujemy instalacje, kompletację urządzeń i materiałów, uruchomienie, szkolenie przedstawicieli Użytkownika.

Oferty staramy się wykonywać wariantowo tak aby dostosować je do potrzeb Klienta pod względem cenowym oraz funkcjonalnym.

Zajmujemy się konserwacją i utrzymaniem w stanie sprawności systemów.

Realizujemy stałe, okresowe lub jednorazowe zlecenia w tym zakresie.

Teletechnika
tworzenie stron